VIKTIG INFO!

Office Center, Dokumentpartner og ECIT Solutions fusjonerer og det nye navnet blir ECIT Solutions. Vi tar da steget fullt ut og blir en del av ECIT som er en av Nordens ledende Økonomi og IT hus. Dette byr på mange spennende muligheter i tiden fremover.

Alle gode ting er tre
Dokumentpartner, Office Center og ECIT Solutions kommer til å fusjonere i løpet av august. Det nye selskapet får navnet ECIT Solutions og vil ha hovedkontor på Ringerike med til sammen 75 engasjerte ansatte som jobber med IT fordelt på fire lokasjoner: Ringerike, Fornebu, Drammen og Tønsberg. 
Bakgrunnen for fusjonen er et ønske om å stå stødig i en bransje i stadig endring. En sammenslåing gir også muligheter til å effektivisere organisasjonen med tanke på kompetanse og interne ressurser. Dette gjør oss i stand til å ta i bruk ny teknologi, bygge opp et større kompetansesenter lokalt og tilby gode og fremtidsrettede løsninger til våre kunder.

For mer info ta kontakt med Freddy Bjørnvik - freddy.bjornvik@ecitsolutions.no

Support

Telefon
22 13 00 00 (tastevalg 2)

E-post
support@ecitsolutions.no