ecitCloud

Mange bedrifter har store utfordringer med sine IT-løsninger, som medfører ekstra kostnader og systemer som ikke fungerer optimalt. Vi ser at bedriftene ikke klarer å følge teknologiens utvikling, og mister konkurransefortrinn som følge av dette. Etter 20 år i markedet har vi dannet oss et godt bilde av hva de vanligste og største utfordringene kan være:

IT-kostnader ute av kontroll
 • Frustrasjon rundt budsjettering av kostnader knyttet til IT
 • Ikke planlagte IT-investeringer 

Uforutsett og kostbar nedetid

 • Ansattes og bedriftens produktivitet påvirkes
 • Leverandører tjener penger når nettverket svikter eller trenger reparasjon og service

Personal

 • Tid og ressurser på rekruttering av IT-personell
 • Lønnskostnader for IT-personell

Risiko og sårbarhet

 • Sikkerhetshull og sårbarheter i datasystemene
 • Opplæring og kompetanse på sikkerhet hos IT-ansvarlige
 • Tap av data og verdifull informasjon

Strategiske utfordringer

 • Mangel på ansvarlighet og eierskap til bedriftens datasystemer
 • Mangel på kunnskap og kompetanse rundt modernisering og optimalisering
 • Bedriften mister konkurransefortrinn som følge av gammeldags teknologi

Med EmpirCloud har vi samlet det beste av IT, og på denne måten får du som kunde:

Bedriften får

 • Den beste teknologien
 • Økt produktivitet
 • Bedre lønnsomhet

Bedriften slipper

 • Frustrerte ansatte
 • Uforutsett nedetid
 • Uforutsigbare kostnader