Backup

ecitCloud Backup er en moderne backuptjeneste hvor dine data blir ivaretatt i våre trygge og sikre systemer. Våre spesialister på backup vil være rådgivende i oppsett av løsningen på dine systemer. Velger du i tillegg å la våre spesialister håndtere dine servere, så vil vi sørge for at backup blir fulgt opp og ivaretatt på daglig basis.

  • Din bedrift bør velge ecitCloud Online Backup fordi
  • Dere slipper bekymringer rundt kjøring og oppfølging av backup
  • Data blir kryptert før de forlater bedriftens servere
  • Alle moderne servertjester kan inkluderes i systemet
  • Dere får en lav forutsigbar fast pris per måned
  • Ingen ytterligere investering i infrastruktur er nødvendig
  • Backupdata er ikke lesbare for uvedkommende uten krypteringsnøkkelen
  • Alle data blir lagret på to ulike lokasjoner

Contact us today!