Sharepoint

Et satsingsområde for ECIT de siste årene har vært Microsoft Sharepoint. Sharepoint er et stort rammeverk med mye funksjonalitet som mange av våre kunder kan gjøre seg god nytte av.

Likevel er selve omfanget i Sharepoint slik at det er viktig å ha med seg en dyktig og erfaren samarbeidspartner når man skal innføre det i sin bedrift. ECIT gjennomfører behovsanalyser, presenterer løsningsforslag og implementerer gode Sharepoint-løsninger for store og små kunder.

Dette kan være å få dokumenthåndteringen i en bedrift over fra rene file-shares og over i en rettighetsstyrt løsning i Sharepoint som letter alt fra versjonering til kontroll over hvem som skal ha tilgang til hva. Det kan også være større løsninger som kan inneholde:

  • Internett med muligheter for å legge til rette for maler, hvem som kan skrive innhold hvor, godkjenningsrutiner for innhold.
  • Intranett med MySite (sosialt/faglig sammlingspunkt for de ansatte), Wiki’er for nyttig informasjon mange i organisasjonen trenger å ha lett tilgang til.
  • Ekstranett for å gi eksterne sammarbeidspartnere kontrollert tilgang til interne ressurser.
  • Prosjektsområder med oversikt over ressurser, dokumenter og prosesser knyttet til prosjekter og der også ekstranett kan være en av vveiene inn.
  • ECIT har også høy fokus på Microsoft Sharepoint som plattform og besitter flere sertifiserte Sharepoint utviklere.

Ta kontakt for mer info og ett uforpliktende tilbud.

Contact us today!