Personvernerklæring

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert en personvernerklæring som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine.

Du kan lese hele personvernerklæringen her.

Underdatabehandlere

ECIT Solutions har underdatabehandleravtale og benytter seg av følgende tredjeparter:

  • Microsoft
  • Crayon
  • Solarwinds
  • Autotask
  • Xledger
  • Broadnet
  • ECIT Hosting
  • TeamViewer