Managed Services

Med ecitCloud Managed Services sørger vi for at bedriftens IT-infrastruktur fungerer optimalt. Våre eksperter og systemer sørger for kontinuerlig oppfølging og forvaltning av systemene. Denne tjenesten ivaretar både lokale servere og servere i skyen. Vi forvalter og administrerer i tillegg deres nettverksutstyr som brannmurer, aksesspunkter og switcher til en fast lav kostnad.

Med ecitCloud Managed Services server får du som kunde:

 • Forutsigbare kostnader
 • Preventivt vedlikehold fremfor brannslukning
 • Full sårbarhetsanalyse av systemene ved oppstart
 • Forvaltning av systemene for forretningsprosessene
 • Dedikert kundekontakt og ansvarlig konsulent
 • Ubegrenset tilgang på support fra lokalt kundesenter
 • Stabile og sikre systemer
 • Garanti på tilgjengelighet og oppetid mot 99.96%
 • 24/7 Monitorering av nøkkelapplikasjoner, tjenester og enheter
 • Feilretting før driftsproblemer oppstår
 • Frigjort tid til å fokusere på kjerneområdene
 • Optimalisert ytelse for forretningsprosessene
 • Garanti på responstid og oppstart av feilretting

Contact us today!