Visjon

Stolte ansatte, fornøyde kunder

Dette er en evig sirkel. Med fornøyde kunder vil vi få stolte ansatte. Med stolte ansatte vil vi få fornøyde kunder

Med denne visjon som et mål for god trivsel blant de ansatte og fornøyde kunder skal ECIT Solutions i løpet av tre år ha en tilfredsstillende vekst både i omsetning og resultat.

Mot bedriftsmarkedet skal ECIT være synonymt med ecitCloud – Systemløsningen som gir en forutsigbar, effektiv og økonomisk IT-hverdag.

Internt skal ECIT være arbeidsplassen der hver enkelt føler stolthet og tilhørighet.

ECIT Solutions skal ledes i tråd med at forretningsmål og ansattes mål skal harmoniseres.